Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
22.05.2018
Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. więcej
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
Nabór wniosków
11.05.2018
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014 – 2020 więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
11.05.2018
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
08.05.2018
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej
Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
Kościół Parafialny w Nockowej
Kościół Parafialny w...
Pomnik Walk Chłopskich
Pomnik Walk Chłopskich
Szkoła Podstawowa w Nockowej
Szkoła Podstawowa w...
Wieś Nockowa istniała już na początku XIV wieku i była własnością rycerską. W kolejnym okresie Nockowa weszła w skład dóbr Lewitów Jarosławskich. Kolejnymi jej właścicielami byli: Rafał z Jarosławia kanclerz wojnicki a po nim trzej jego synowie. W 1795 roku wieś ta należała do Iwanickich a od I połowy XIX wieku do P. Wojnarowskiego. Ostatnim właścicielem Nockowej był Ludwik Doliński - marszałek powiatu Dębickiego. Nockowa jest siedzibą parafii, która powstała w II połowie XIV wieku. Do parafii w Nockowej należą następujące wsie : Nockowa, Będzienica, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów i w części Wiśniowa. We wcześniejszych wiekach w skład tejże parafii wchodziły też wsie Bystrzyca, Wola Zgłobieńska, Błędowa i Niechobrz. Miejscowość ta znana jest z tradycji ruchu ludowego. To tu w 1933 roku rozegrały się tragiczne w skutkach wystąpienia chłopskie, które spowodowały śmierć kilku osób. Do dziś upamiętnia te wydarzeni pomnik walk chłopskich. Nockowa była też w latach 1954-1959 siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w skład której wchodziła ponadto miejscowość Będzienica. Od 1960 roku miejscowości te zostały włączone w skład GRN w Iwierzycach. Tradycje rozwoju szkolnictwa w tej miejscowości sięgają XVI wieku, bowiem z 1595 roku pochodzi pierwsza wzmianka o wizytacji biskupiej szkoły przyparafialnej. Dopiero jednak na przełomie XIX i XX wieku utworzona została powszechna szkoła podstawowa. Jak podają materiały źródłowe z 1678 roku w miejscowości tej funkcjonował również przyparafialny szpital dla ubogich. Od 1973 roku Nockowa wchodzi w skład gminy Iwierzyce i zarówno powierzchniowo jak też pod względem liczby ludności jest największym sołectwem tej gminy.
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl