Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
06.09.2018
13 września 2018 r. godz. 13.30. więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Kościół Parafialny w Nockowej
Kościół Parafialny w...
Pomnik Walk Chłopskich
Pomnik Walk Chłopskich
Szkoła Podstawowa w Nockowej
Szkoła Podstawowa w...
Wieś Nockowa istniała już na początku XIV wieku i była własnością rycerską. W kolejnym okresie Nockowa weszła w skład dóbr Lewitów Jarosławskich. Kolejnymi jej właścicielami byli: Rafał z Jarosławia kanclerz wojnicki a po nim trzej jego synowie. W 1795 roku wieś ta należała do Iwanickich a od I połowy XIX wieku do P. Wojnarowskiego. Ostatnim właścicielem Nockowej był Ludwik Doliński - marszałek powiatu Dębickiego. Nockowa jest siedzibą parafii, która powstała w II połowie XIV wieku. Do parafii w Nockowej należą następujące wsie : Nockowa, Będzienica, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów i w części Wiśniowa. We wcześniejszych wiekach w skład tejże parafii wchodziły też wsie Bystrzyca, Wola Zgłobieńska, Błędowa i Niechobrz. Miejscowość ta znana jest z tradycji ruchu ludowego. To tu w 1933 roku rozegrały się tragiczne w skutkach wystąpienia chłopskie, które spowodowały śmierć kilku osób. Do dziś upamiętnia te wydarzeni pomnik walk chłopskich. Nockowa była też w latach 1954-1959 siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w skład której wchodziła ponadto miejscowość Będzienica. Od 1960 roku miejscowości te zostały włączone w skład GRN w Iwierzycach. Tradycje rozwoju szkolnictwa w tej miejscowości sięgają XVI wieku, bowiem z 1595 roku pochodzi pierwsza wzmianka o wizytacji biskupiej szkoły przyparafialnej. Dopiero jednak na przełomie XIX i XX wieku utworzona została powszechna szkoła podstawowa. Jak podają materiały źródłowe z 1678 roku w miejscowości tej funkcjonował również przyparafialny szpital dla ubogich. Od 1973 roku Nockowa wchodzi w skład gminy Iwierzyce i zarówno powierzchniowo jak też pod względem liczby ludności jest największym sołectwem tej gminy.
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl