Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

 • Tak
 • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
06.09.2018
13 września 2018 r. godz. 13.30. więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce

 

Projekt ma na celu uporządkowanie w Gminie Iwierzyce kwestii związanych z gospodarką odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych.

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych to inwestycja polegająca na budowie zespołu pomieszczeń zadaszonych w postaci budynku o konstrukcji stalowej dla szczelnych kontenerów stalowych, w których będą gromadzone odpady komunalne takie jak: 

 • odpady biodegradowalne,
 • szkło,
 • metale,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady niebezpieczne,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • popioły,
 • gruz ceglany i betonowy,
 • odpady wielkogabarytowe.

Ponadto w projekcie uwzględniono działania informacyjno – edukacyjne, których celem będzie ograniczenie powstawania odpadów.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 570 333,44 PLN
Wartość dofinansowania: 394 132,86 PLN
Okres realizacji projektu: 10.07.2017 – 30.09.2018


 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl