Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
22.05.2018
Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. więcej
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
Nabór wniosków
11.05.2018
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014 – 2020 więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
11.05.2018
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
08.05.2018
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej
Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018

W Olchowej ruszyła budowa kanalizacji


We wtorek 11 lipca, uroczystego wbicia pierwszej łopaty pod budowę kanalizacji dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy w Iwierzycach: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pazdan, Wójt Bogusław Mucha, Inspektor ds. inwestycji Ewa Żurad, sołtys wsi Olchowa Janusz Majka oraz przedstawiciele firmy wykonawczej.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej..."


Z dniem 03 lipca 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Sielec. Prace te polegają na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej tj. wymiana rur z mniejszych średnic na większe. Długość przebudowywanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m.

Drugim etapem prac będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa.

Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

 

 

We wtorek 20 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót budowalnych związanych z siecią kanalizacyjną, realizowanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”. Na zaproszenie Wójta Gminy Iwierzyce  licznie odpowiedzieli mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzenia robót.

Udział w spotkaniu wzięli także  przedstawiciele firmy wykonawczej robót Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno-Budowlany LIS-BUD oraz Inspektor Nadzoru Henryk Lasek  INSTALEX ZAKŁAD ROBÓT WOD KAN CO I GAZ. Przedstawiono harmonogram realizacji robót oraz omówiono prace, które wykonywane będą w ramach poszczególnych zadań/lokalizacji. Mieszkańcy uzyskali informacje o zasadach wykonywania przyłączy oraz procedurze podłączania posesji do sieci kanalizacyjnej.

 

Rozpoczęcie podpisywania umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu.

Informujemy, iż z dniem 20.06.2017 r. rozpoczęto podpisywanie umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl