Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
06.09.2018
13 września 2018 r. godz. 13.30. więcej
Zaproszenie do udziału w projekcie
22.08.2018
"Twoja okolica - program dla organizacji pozarządowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego" więcej
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej

W Olchowej ruszyła budowa kanalizacji


We wtorek 11 lipca, uroczystego wbicia pierwszej łopaty pod budowę kanalizacji dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy w Iwierzycach: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pazdan, Wójt Bogusław Mucha, Inspektor ds. inwestycji Ewa Żurad, sołtys wsi Olchowa Janusz Majka oraz przedstawiciele firmy wykonawczej.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej..."


Z dniem 03 lipca 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Sielec. Prace te polegają na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej tj. wymiana rur z mniejszych średnic na większe. Długość przebudowywanej sieci kanalizacyjnej – 2 245 m.

Drugim etapem prac będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym w miejscowości Olchowa.

Spotkanie informacyjne dot. budowy kanalizacji

 

 

We wtorek 20 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót budowalnych związanych z siecią kanalizacyjną, realizowanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”. Na zaproszenie Wójta Gminy Iwierzyce  licznie odpowiedzieli mieszkańcy i właściciele posesji zlokalizowanych na obszarze prowadzenia robót.

Udział w spotkaniu wzięli także  przedstawiciele firmy wykonawczej robót Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno-Budowlany LIS-BUD oraz Inspektor Nadzoru Henryk Lasek  INSTALEX ZAKŁAD ROBÓT WOD KAN CO I GAZ. Przedstawiono harmonogram realizacji robót oraz omówiono prace, które wykonywane będą w ramach poszczególnych zadań/lokalizacji. Mieszkańcy uzyskali informacje o zasadach wykonywania przyłączy oraz procedurze podłączania posesji do sieci kanalizacyjnej.

 

Rozpoczęcie podpisywania umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu.

Informujemy, iż z dniem 20.06.2017 r. rozpoczęto podpisywanie umów o wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynków w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościach Olchowa i Sielec – aglomeracja Iwierzyce”.

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl