Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne
20.09.2017
Intensywne opady deszczu więcej
ZAPROSZENIE
19.09.2017
na XXXVI otwartą sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. więcej
Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach ogłasza
18.09.2017
zapisy do wszystkich form zajęciowych więcej
ZAPROSZENIE
05.09.2017
PIKNIK-KONKURS PN. "SMAK TRADYCJI-KULINARNE DZIEDZICTWO GMINY IWIERZYCE" 10 września 2017 r. więcej
Projekt pt. "WSPÓLNE MIEJSCE - WSPÓLNY CZAS"
31.08.2017
INFORMACJA
31.08.2017
dla Mieszkańców Gminy Iwierzyce o rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania w ramach działania 3.1 Rozwój OZE więcej
Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
09.08.2017
Wsparcie inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe.
08.08.2017
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 więcej
Ruszyła II edycja konkursu modelarskiego EkoModel
25.07.2017
ZAPROSZENIE
18.07.2017
do udziału w projekcie "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH" więcej
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym
„Czas na aktywność w gminie Iwierzyce"
w ramach POKL
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej"
Projekt skierowany jest do osób:
-  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce, które są nieaktywne zawodowo/ lub zatrudnione tj. rolnik,
 bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,
-  w  wieku aktywności zawodowej tj. (15-64 lata),
 
OFEROWANE WSPARCIE:

" Szkolenia/Kursy zawodowe”
" Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
" Doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe”
" Uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym”
" Wsparcie finansowe ”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach
(pok. nr 1)
tel./fax (017)745 50 79

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ! ! !

C Z Ł O W I E K   -    N A J L E P S Z A       
I N W E S T Y C J A
 

 
EFS – PO KL pok. Nr 1           
 W roku 2012 r GOPS Iwierzyce po raz kolejny realizuje
Projekt pt „Czas na aktywność w Gminie Iwierzyce”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl