Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Iwierzyce
10.05.2017
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., więcej
OGŁOSZENIE O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM
22.06.2017
Wyścig kolarski 30 czerwca 2017 r. godz. 11.00-13.00 więcej
Dzień otwarty w Delegaturze KBW w Rzeszowie, 21 VI 2017 r.
19.06.2017
ZAPROSZENIE
19.06.2017
na XXXII otwartą sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. tj. piątek o godz.9-tej więcej
FESTYN SPORTOWO-POŻARNICZY
14.06.2017
25 czerwca 2017 r. Stadion Sportowy w Olchowej więcej
INFORMACJA
13.06.2017
ZBIÓRKA OPON I ELEKTROŚMIECI NA TERENIE GMINY IWIERZYCE W 2017 R. więcej
INFORMACJA
13.06.2017
ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH NA TERENIE GMINY IWIERZYCE W 2017 R. więcej
ZAPROSZENIE
07.06.2017
Na spotkanie dla kandydatów do TSW więcej
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
01.06.2017
OGŁOSZENIE
23.05.2017
Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 więcej
KONKURS
17.05.2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pt."Gmina Iwierzyce - Herb moich marzeń". więcej
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym
„Czas na aktywność w gminie Iwierzyce"
w ramach POKL
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej"
Projekt skierowany jest do osób:
-  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce, które są nieaktywne zawodowo/ lub zatrudnione tj. rolnik,
 bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,
-  w  wieku aktywności zawodowej tj. (15-64 lata),
 
OFEROWANE WSPARCIE:

" Szkolenia/Kursy zawodowe”
" Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
" Doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe”
" Uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym”
" Wsparcie finansowe ”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach
(pok. nr 1)
tel./fax (017)745 50 79

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ! ! !

C Z Ł O W I E K   -    N A J L E P S Z A       
I N W E S T Y C J A
 

 
EFS – PO KL pok. Nr 1           
 W roku 2012 r GOPS Iwierzyce po raz kolejny realizuje
Projekt pt „Czas na aktywność w Gminie Iwierzyce”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl