Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne
16.02.2018
Marznące opady więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcej
ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/2018
31.01.2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych więcej
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
30.01.2018
Informacja dotycząca jubileuszu 50-lecia małżeństwa
26.01.2018
Akademia Piłkarska dla dzieci
23.01.2018
Ogłaszamy nabór do Akademii Piłkarskiej dla dzieci z gminy Iwierzyce. więcej
Rusza powiatowy plebiscyt na najlepszych sportowców z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
15.12.2017
Zmiany w systemie odbioru odpadów
12.12.2017
Zaproszenie do udziału w projekcie
09.11.2017
"Podkarpacka motywacja osób niepełnosprawnych" więcej

W dniu 29 maja 2016 roku odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Iwierzycach. W wyniku obrad spośród zgromadzonych Druhów z poszczególnych jednostek Gminy Iwierzyce, dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną 5 letnią kadencję.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwierzycach ukonstytuował się w następujący sposób: 

 1.        Jan Ziobro                            Prezes

 2.        Waldemar Skworzec           Wiceprezes

 3.        Krzysztof Klimek                Wiceprezes

 4.        Adam Skiba                         Kom. Gminny OSP

 5.        Grzegorz Sowiński              Sekretarz

 6         Krzysztof Worek                 Skarbnik

 7.        Bogusław Banaś                  Członek Prezydium

 8.        Marek Filipek                      Członek

 9.        Wiesław Skóra                     Członek

10.      Antoni Kmieć                      Członek

11.      Jerzy Jakubiec                     Członek

12.      Wojciech Szydłowski         Członek

13.      Bronisław Paśko                  Członek

14.      Edward Barciński                Członek

15.      Tomasz Malinowski           Członek

16.      Edward Klimek                    Członek

17.      Dariusz Dryja                      Członek

18.      Edward Habaj                      Członek

19.      Krzysztof Pazdan                Członek

20.      Jacek Bykowski                  Członek

Spośród wyżej wymienionych wybrano 3 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ropczycach:

1.   Jan Ziobro.

2.   Adam Skiba.

3.   Grzegorz Sowiński.


oraz delegatów na Zjazd Powiatowy:

1.   Waldemar Skworzec.

2.   Bronisław Paśko.

3.   Bogusław Mucha.

4.   Jerzy Jakubiec.


Spośród wymienionych przedstawicieli i delegatów na Zjeździe Powiatowym w dniu 15 października 2016 r. wybrano naszych druhów wg funkcji:


- w skład Zarządu Powiatowego:

1.   Jan Ziobro – wiceprezes ZOP ZOSP RP w Ropczycach.

2.   Adam Skiba – członek ZOP ZOSP RP w Ropczycach.

3.   Grzegorz Sowiński – członek ZOP ZOSP RP w Ropczycach.


- w skład Komisji Rewizyjnej:

1. Waldemar Skworzec – członek Komisji Rewizyjnej.

W dniu 21 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Iwierzycach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Iwierzycach. W trakcie obrad podsumowano realizację zadań statutowych realizowanych w roku 2016, a także wypracowano harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu gminy.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie opłatkowe członków zarządu, w którym towarzyszyli nam Mili Goście: ks. Leopold Kordas kapelan powiatowy strażaków, dh Władysław Tabasz prezes ZOP ZOSP RP w Ropczycach, bryg. Janusz Piczak zastępca komendanta powiatowego PSP w Ropczycach, dh Bogusław Mucha Wójt Gminy Iwierzyce oraz Ryszard Pazdan Przewodniczący Rady Gminy w Iwierzycach.

Po powitaniu gości przez prezesa ZG ZOSP RP spotkanie rozpoczął modlitwą ks. kapelan, który poświęcił również opłatki oraz złożył życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Po modlitwie i życzeniach ks. Leopolda Kordasa, życzenia składali dh Władysław Tabasz w imieniu ZOP ZOSP RP, bryg Janusz Piczak w imieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP Ropczyce, a także przedstawiciele samorządu gminy: Wójt Bogusław Mucha oraz Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Pazdan. Po zbiorowych życzeniach nastąpiły życzenia indywidualne, które uczestnicy składali sobie łamiąc się poświęconymi opłatkami. Po życzeniach wspólnie spożyto posiłek oraz śpiewano tradycyjne kolędy.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Iwierzycach, składa serdeczne podziękowania władzom gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania oraz nadania mu uroczystej i ciepłej atmosfery.


 

                                                    W imieniu ZOP ZOSP RP w Iwierzycach

                                                              dh Jan Ziobro - Prezes

 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl