Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na sesję
22.05.2018
Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. więcej
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
OGŁOSZENIE
16.05.2018
Dezynfekcja i płukanie gminnej sieci wodociągowej. więcej
Nabór wniosków
11.05.2018
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach PROW 2014 – 2020 więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe
11.05.2018
„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków
08.05.2018
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej
Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
Historia.
Początki wsi wchodzących w skład Gminy Iwierzyce sięgają XIV wieku. Pojawiają się wówczas pierwsze wzmianki o wsi Iwierzyce. Powstanie wsi i jej nazwy wiąże się z legendą mówiącą o rycerzu i jego słudze Filipie, którzy przybyli na pobliskie wzgórze, tam rycerz wybudował obronną wieżę, która miała służyć do odpierania najazdów tatarskich. Podczas jednego z najazdów wieża przez długi czas była oblegana. Broniącym się groziła śmierć głodowa. Ostatecznie rycerz postanowił rozprawić się z Tatarami, otrzymał od sługi Filipa hełm, od czego wzięło nazwę owe wzgórze. Po pokonaniu Tatarów rycerz w dowód wdzięczności oddał słudze Filipowi wieżę (wierzyce), a sam wyjechał. W pobliskiej dolinie Filip założył osadę biorącą nazwę od owej wierzycy - Iwierzyce. Legenda ta wiąże się również z częstym występowaniem nazwiska Filipek, które jest osobliwe dla terenu wsi Iwierzyce. Powstanie poszczególnych wsi i ich nazw wchodzących w skład Gminy Iwierzyce wiążą się również z legendami, które można zasłyszeć odwiedzając nas. Wieś Iwierzyce od początków swego istnienia administracyjnie przynależała do Kasztelani Sandomierskiej, jednakże bezpośredni nadzór nad wsią sprawował Wójt. Do Kasztelani Sandomierskiej należały również: Wiercany i Bystrzyca, pozostałe wsie: Nockowa, Wiśniowa, Olchowa, Sielec były własnością królewską. Sytuacja administracyjna poszczególnych wsi zmieniła się po I rozbiorze Polski w 1772 r. Weszły one wówczas w skład zaboru austriackiego. Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wtedy też wyodrębniła się samodzielna Gromada Olimpów wchodząca wcześniej w skład Iwierzyc. Po II wojnie światowej nastąpiła kolejna reforma administracyjna, która zmieniła oblicze Polski oraz przynależność administracyjną poszczególnych miast i wsi. Wtedy to powstała Gmina Iwierzyce, która istnieje do dziś. Warto wspomnieć, że po II wojnie światowej z dwóch przysiółków należących do Nockowej i Wiśniowej powstała samodzielna wieś Będzienica. Gmina, jednolita pod względem administracyjnym, podzielona jest pomiędzy trzy parafie: Parafia Nockowa (Iwierzyce, Nockowa, Wiercany, Olimpów, Będzienica i część Wiśniowej), Bystrzyca (Bystrzyca, część Wiśniowej) i Sędziszów Młp. (Sielec).
 
Położenie i charakterystyka.
Gmina Iwierzyce położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie ropczycko - sędziszowskim, około 20 km na zachód od Rzeszowa i ok. 10 km od Sędziszowa Młp., na 22 stopniu długości geograficznej wschodniej i 50 stopniu szerokości geograficznej północnej. Gmina Iwierzyce zasięgiem administracyjnym obejmuje dziewięć wsi:
-      Iwierzyce,
-      Nockowa,
-      Wiercany,
-      Olimpów,
-      Wiśniowa,
-      Bystrzyca,
-      Będzienica,
-      Sielec,
-      Olchowa.
 
 Gmina Iwierzyce graniczy z następującymi gminami:
-      od strony wschodniej z Gminą Świlcza i Boguchwała,
-      od strony południowej z Gminą Czudec,
-      od strony południowo-zachodniej z Gminą Wielopole Skrzyńskie,
-      od strony zachodniej i północnej z Gminą Sędziszów Młp.
Na terenie gminy Iwierzyce można wyróżnić dwa subregiony. Pierwszy to Pogórze Karpackie, drugi zaś to Kotlina Sandomierska, dzięki czemu gmina posiada wyróżniające ją walory krajobrazowe. Swą malowniczość zawdzięcza temu, że znajduje się na Pogórzu Karpackim, które charakteryzuje się rozległymi falistymi grzbietami o wysokości 330 - 400 m n.p.m., z wąwozami i jarami o stromych zboczach, ciągnącymi się wzdłuż potoku Bystrzyca, natomiast jej północna część leży na krańcu Kotliny Sandomierskiej, którą cechują rozległe płaskowyże. Najbardziej malownicza część Gminy pod względem krajobrazowym, czyli jej południowy kraniec, sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie zachęca do wypraw pieszych i rowerowych. Warto obejrzeć park krajobrazowy znajdujący się w południowo-wschodniej części gminy, który przystosowany jest do pieszych wycieczek ze względu na wytyczone szlaki i ścieżki. Osobliwością regionu są źródła siarczane, które znajdują się na granicy dwóch wsi tj. Będzienicy i Wiśniowej.
Oddalenie od większych ośrodków miejskich i brak przemysłu ciężkiego sprawia, że środowisko naturalne gminy jest czyste, a tym samym posiada walory zdrowotne i rekreacyjne oraz sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne dotarcie do terenów podległych gminie Iwierzyce nie jest trudne. Gmina Iwierzyce leży w bezpośrednim sąsiedztwie Sędziszowa Młp. oraz w zasięgu komunikacyjnym miasta Rzeszów. Przez północną część gminy przebiega międzynarodowa trasa E4, od której przez centrum gminy biegnie powiatowa droga łącząca ją z miastem Strzyżów i gminą Wielopole Skrzyńskie. Można tutaj dotrzeć zarówno pociągiem jak również autobusem lub transportem własnym.
 
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl