Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

OGŁOSZENIE
23.05.2017
Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 więcej
KOMUNIKAT
22.05.2017
wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności więcej
Płatności bezpośrednie w 2017 roku
18.05.2017
Składanie wniosków przedłużone do 31 maja więcej
KONKURS
17.05.2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pt."Gmina Iwierzyce - Herb moich marzeń". więcej
WIERCAŃSKIE DMUCHAWCE
15.05.2017
Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA PARTNERSTWO 5 GMIN więcej
GMINA IWIERZYCE WALCZY O SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ OD NESTLE
10.05.2017
Informacja Wójta Gminy Iwierzyce
10.05.2017
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., więcej
GMINA IWIERZYCE ROZPOCZYNA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY IWIERZYCE
08.05.2017
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Iwierzycach rozpoczyna działania związane opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023 więcej
OGŁOSZENIE
08.05.2017
W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023, Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze więcej
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
05.05.2017
Historia.
Początki wsi wchodzących w skład Gminy Iwierzyce sięgają XIV wieku. Pojawiają się wówczas pierwsze wzmianki o wsi Iwierzyce. Powstanie wsi i jej nazwy wiąże się z legendą mówiącą o rycerzu i jego słudze Filipie, którzy przybyli na pobliskie wzgórze, tam rycerz wybudował obronną wieżę, która miała służyć do odpierania najazdów tatarskich. Podczas jednego z najazdów wieża przez długi czas była oblegana. Broniącym się groziła śmierć głodowa. Ostatecznie rycerz postanowił rozprawić się z Tatarami, otrzymał od sługi Filipa hełm, od czego wzięło nazwę owe wzgórze. Po pokonaniu Tatarów rycerz w dowód wdzięczności oddał słudze Filipowi wieżę (wierzyce), a sam wyjechał. W pobliskiej dolinie Filip założył osadę biorącą nazwę od owej wierzycy - Iwierzyce. Legenda ta wiąże się również z częstym występowaniem nazwiska Filipek, które jest osobliwe dla terenu wsi Iwierzyce. Powstanie poszczególnych wsi i ich nazw wchodzących w skład Gminy Iwierzyce wiążą się również z legendami, które można zasłyszeć odwiedzając nas. Wieś Iwierzyce od początków swego istnienia administracyjnie przynależała do Kasztelani Sandomierskiej, jednakże bezpośredni nadzór nad wsią sprawował Wójt. Do Kasztelani Sandomierskiej należały również: Wiercany i Bystrzyca, pozostałe wsie: Nockowa, Wiśniowa, Olchowa, Sielec były własnością królewską. Sytuacja administracyjna poszczególnych wsi zmieniła się po I rozbiorze Polski w 1772 r. Weszły one wówczas w skład zaboru austriackiego. Sytuacja taka utrzymywała się do roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wtedy też wyodrębniła się samodzielna Gromada Olimpów wchodząca wcześniej w skład Iwierzyc. Po II wojnie światowej nastąpiła kolejna reforma administracyjna, która zmieniła oblicze Polski oraz przynależność administracyjną poszczególnych miast i wsi. Wtedy to powstała Gmina Iwierzyce, która istnieje do dziś. Warto wspomnieć, że po II wojnie światowej z dwóch przysiółków należących do Nockowej i Wiśniowej powstała samodzielna wieś Będzienica. Gmina, jednolita pod względem administracyjnym, podzielona jest pomiędzy trzy parafie: Parafia Nockowa (Iwierzyce, Nockowa, Wiercany, Olimpów, Będzienica i część Wiśniowej), Bystrzyca (Bystrzyca, część Wiśniowej) i Sędziszów Młp. (Sielec).
 
Położenie i charakterystyka.
Gmina Iwierzyce położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie ropczycko - sędziszowskim, około 20 km na zachód od Rzeszowa i ok. 10 km od Sędziszowa Młp., na 22 stopniu długości geograficznej wschodniej i 50 stopniu szerokości geograficznej północnej. Gmina Iwierzyce zasięgiem administracyjnym obejmuje dziewięć wsi:
-      Iwierzyce,
-      Nockowa,
-      Wiercany,
-      Olimpów,
-      Wiśniowa,
-      Bystrzyca,
-      Będzienica,
-      Sielec,
-      Olchowa.
 
 Gmina Iwierzyce graniczy z następującymi gminami:
-      od strony wschodniej z Gminą Świlcza i Boguchwała,
-      od strony południowej z Gminą Czudec,
-      od strony południowo-zachodniej z Gminą Wielopole Skrzyńskie,
-      od strony zachodniej i północnej z Gminą Sędziszów Młp.
Na terenie gminy Iwierzyce można wyróżnić dwa subregiony. Pierwszy to Pogórze Karpackie, drugi zaś to Kotlina Sandomierska, dzięki czemu gmina posiada wyróżniające ją walory krajobrazowe. Swą malowniczość zawdzięcza temu, że znajduje się na Pogórzu Karpackim, które charakteryzuje się rozległymi falistymi grzbietami o wysokości 330 - 400 m n.p.m., z wąwozami i jarami o stromych zboczach, ciągnącymi się wzdłuż potoku Bystrzyca, natomiast jej północna część leży na krańcu Kotliny Sandomierskiej, którą cechują rozległe płaskowyże. Najbardziej malownicza część Gminy pod względem krajobrazowym, czyli jej południowy kraniec, sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie zachęca do wypraw pieszych i rowerowych. Warto obejrzeć park krajobrazowy znajdujący się w południowo-wschodniej części gminy, który przystosowany jest do pieszych wycieczek ze względu na wytyczone szlaki i ścieżki. Osobliwością regionu są źródła siarczane, które znajdują się na granicy dwóch wsi tj. Będzienicy i Wiśniowej.
Oddalenie od większych ośrodków miejskich i brak przemysłu ciężkiego sprawia, że środowisko naturalne gminy jest czyste, a tym samym posiada walory zdrowotne i rekreacyjne oraz sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne dotarcie do terenów podległych gminie Iwierzyce nie jest trudne. Gmina Iwierzyce leży w bezpośrednim sąsiedztwie Sędziszowa Młp. oraz w zasięgu komunikacyjnym miasta Rzeszów. Przez północną część gminy przebiega międzynarodowa trasa E4, od której przez centrum gminy biegnie powiatowa droga łącząca ją z miastem Strzyżów i gminą Wielopole Skrzyńskie. Można tutaj dotrzeć zarówno pociągiem jak również autobusem lub transportem własnym.
 
 
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl