Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10.08.2018
DOŻYNKI GMINNE 2018
09.08.2018
Rekrutacja do projektu
12.07.2018
„Mobilni bez barier - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Iwierzyce
29.06.2018
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce w roku szkolnym 2017/2018 więcej
Podpisanie umowy
29.06.2018
Projekt „Uczymy się i Nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce” więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Dofinansowanie dla Gminy Iwierzyce w ramach PPOW
28.05.2018
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na projekt grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego” poprzez:

  1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne,
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR,
  3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

 Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych

Lp.

Data i godzina

Gmina

Miejsce

1.

09.04.2018 (poniedziałek)

godz. 1630

Sędziszów Młp.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Sędziszowie Małopolskim

2.

10.04.2018 (wtorek)

godz. 1700

Dębica

Dom Kultury w Brzeźnicy

3.

11.04.2018 (środa)

godz. 1630

Ropczyce

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera
w Ropczycach

4.

12.04.2018 (czwartek)

godz. 1630

Czarna

Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Czarnej

5.

13.04.2018 (piątek)

godz. 1630

Iwierzyce

Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach

 

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA BENEFICJENTOM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

 

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl