Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
20.06.2018
Burze z gradem. więcej
Z A P R O S Z E N I E
18.06.2018
na XLVI sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. więcej
Festyn Sportowo-Pożarniczy
14.06.2018
17 czerwca 2018 r. Olchowa więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Dofinansowanie dla Gminy Iwierzyce w ramach PPOW
28.05.2018
Gmina Iwierzyce z kolejnym dofinansowaniem dla szkół
28.05.2018
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018


23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa wiaty na odpady wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. wewnętrzna instalacja elektryczna z odcinkiem zewnętrznym, doziemnym instalacji, na działkach o nr ewid. 109/4 i 1009/5 położonych w  m. Iwierzyce w ramach projektu Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce z Wykonawcą: Januszem Cegłowskim Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL, ul. C.K. Norwida 10, 23-400 Biłgoraj. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 599 995,19 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2018 roku.

Celem projektu jest uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Gminie Iwierzyce zaś przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmująca budowę zespołu pomieszczeń zadaszonych w postaci budynku o konstrukcji stalowej dla szczelnych kontenerów stalowych, w których będą gromadzone odpady komunalne takie jak:
odpady biodegradowalne, szkło, metale, zużyte opony, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły, gruz ceglany i betonowy, odpady wielkogabarytowe. Ponadto w projekcie uwzględniono działania informacyjno – edukacyjne, których celem będzie ograniczenie powstawania odpadów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl