Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE IWIERZYCE
27.03.2018
OGŁOSZENIE
16.03.2018
o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2018 roku. więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” więcej
Informacja Urzędu Skarbowego
20.02.2018
Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018


23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa wiaty na odpady wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. wewnętrzna instalacja elektryczna z odcinkiem zewnętrznym, doziemnym instalacji, na działkach o nr ewid. 109/4 i 1009/5 położonych w  m. Iwierzyce w ramach projektu Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce z Wykonawcą: Januszem Cegłowskim Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL, ul. C.K. Norwida 10, 23-400 Biłgoraj. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 599 995,19 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2018 roku.

Celem projektu jest uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Gminie Iwierzyce zaś przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmująca budowę zespołu pomieszczeń zadaszonych w postaci budynku o konstrukcji stalowej dla szczelnych kontenerów stalowych, w których będą gromadzone odpady komunalne takie jak:
odpady biodegradowalne, szkło, metale, zużyte opony, odzież i tekstylia, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, popioły, gruz ceglany i betonowy, odpady wielkogabarytowe. Ponadto w projekcie uwzględniono działania informacyjno – edukacyjne, których celem będzie ograniczenie powstawania odpadów.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl