Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
20.06.2018
Burze z gradem. więcej
Z A P R O S Z E N I E
18.06.2018
na XLVI sesję Rady Gminy Iwierzyce, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. więcej
Festyn Sportowo-Pożarniczy
14.06.2018
17 czerwca 2018 r. Olchowa więcej
Otwarta Strefa Aktywności w Nockowej
12.06.2018
Przekazanie sprzętu ratowniczego
12.06.2018
zakupionego w ramach „Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwierzyce więcej
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
12.06.2018
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej
APEL DO MIESZKAŃCÓW
11.06.2018
o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej. więcej
Dofinansowanie dla Gminy Iwierzyce w ramach PPOW
28.05.2018
Gmina Iwierzyce z kolejnym dofinansowaniem dla szkół
28.05.2018
INFORMACJA
18.05.2018
Aktualizacja wpisów w CEIDG więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
SKS w naszych szkołach - Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy”
W dniu 12.02.2018 r. Gmina Iwierzyce podpisała porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie na realizację zadania Szkolny Klub Sportowy.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Akces do programu zgłosiły wszystkie szkoły z naszej Gminy. Ogółem w programie weźmie udział około 120 uczniów. Program realizowany jest w dwóch okresach: od 12.02.2018 r. do 22.06.2018 r. oraz 03.09.2018 r. – 30.11.2018 r. w wymiarze 70 godzin zajęć dla każdej z grup.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Gminę Iwierzyce.
Celem programu jest:
·      Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
·      Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
·      Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
·      Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
·      Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
·      Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
·      Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
·      Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
·      Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Idea programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/idea

Regulamin programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/uploaded_files/15178319421000_regulamin-sks.pdf

SKS w naszej okolicy:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/sks-w-twojej-okolicy
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl