Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

Ogłoszenie
12.04.2018
o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II na wymianę źródła ciepła więcej
REKRUTACJA DO PROJEKTU
04.04.2018
”MŁODZI-AKTYWNI-PARCUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego” więcej
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru LSR
03.04.2018
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację, aktywizację oraz wzmocnienie kapitału społecznego więcej
Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę PSZOK w Gminie Iwierzyce
27.03.2018
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE IWIERZYCE
27.03.2018
OGŁOSZENIE
16.03.2018
o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2018 roku. więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” więcej
Informacja Urzędu Skarbowego
20.02.2018
Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
16.02.2018
otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2018 więcej
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu
01.02.2018
prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. więcej
SKS w naszych szkołach
21.02.2018
SKS w naszych szkołach - Gmina Iwierzyce realizatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy”
W dniu 12.02.2018 r. Gmina Iwierzyce podpisała porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie na realizację zadania Szkolny Klub Sportowy.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Akces do programu zgłosiły wszystkie szkoły z naszej Gminy. Ogółem w programie weźmie udział około 120 uczniów. Program realizowany jest w dwóch okresach: od 12.02.2018 r. do 22.06.2018 r. oraz 03.09.2018 r. – 30.11.2018 r. w wymiarze 70 godzin zajęć dla każdej z grup.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Gminę Iwierzyce.
Celem programu jest:
·      Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
·      Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
·      Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
·      Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
·      Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
·      Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
·      Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
·      Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
·      Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Idea programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/idea

Regulamin programu SKS:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/uploaded_files/15178319421000_regulamin-sks.pdf

SKS w naszej okolicy:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl/sks-w-twojej-okolicy
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl