Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Aktualności

OGŁOSZENIE
23.05.2017
Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 więcej
KOMUNIKAT
22.05.2017
wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności więcej
Płatności bezpośrednie w 2017 roku
18.05.2017
Składanie wniosków przedłużone do 31 maja więcej
KONKURS
17.05.2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pt."Gmina Iwierzyce - Herb moich marzeń". więcej
WIERCAŃSKIE DMUCHAWCE
15.05.2017
Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA PARTNERSTWO 5 GMIN więcej
GMINA IWIERZYCE WALCZY O SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ OD NESTLE
10.05.2017
Informacja Wójta Gminy Iwierzyce
10.05.2017
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., więcej
GMINA IWIERZYCE ROZPOCZYNA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY IWIERZYCE
08.05.2017
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Iwierzycach rozpoczyna działania związane opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023 więcej
OGŁOSZENIE
08.05.2017
W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023, Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze więcej
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
05.05.2017
OGŁOSZENIE
02.05.2017

OGŁOSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023, które odbędą się w dniu 9 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

·         godz. 10:00 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców (przede wszystkim obszaru rewitalizacji – Wiercany);

·         godz. 12:00 – warsztaty dla potencjalnych Partnerów projektów rewitalizacyjnych;

·         godz. 14:00 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców.

            Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wyniki analizy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących obszary kryzysowe w gminie.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

            W tym samym dniu od godziny 10:00 przeprowadzony zostanie przez pracownika firmy zewnętrznej spacer badawczy po obszarze rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spacerze, celem zidentyfikowania największych potrzeb obszaru w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz istniejących potencjałów, które można wykorzystać w pracach rewitalizacyjnych (spacer rozpocznie się spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiercanach).

 

                                                                              Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                                Bogusław Mucha

 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl