Ankieta

 

Czy lubisz swoją gminę ?

  • Tak
  • Nie
 
 

Wyszukiwarka

 
 
 

Używamy plików cookies.

 

Aktualności

INFORMACJA
13.05.2016
Wójt Gminy Iwierzyce informuje: ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I POROZBIÓRKOWYCH, OPON , ELEKTROŚMIECI I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH więcej
OBCHODY 3 MAJA W GMINIE IWIERZYCE
10.05.2016
Uroczystości obchodów 3 Maja w Gminie Iwierzyce odbyły się w tym roku w Olchowej i rozpoczęły się uroczystą akademią przygotowaną przez młodzież ze szkoły podstawowej z Olchowej więcej
INFORMACJA
09.05.2016
Zakończyły się zebrania z mieszkańcami we wszystkich sołectwach naszej Gminy. więcej
WYNIKI OTWARTEGO NABORU
06.05.2016
PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU więcej
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
22.04.2016
O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, więcej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
22.04.2016
Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach więcej
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
14.04.2016
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 więcej
REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
05.04.2016
REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY IWIERZYCE więcej
Informacja nt. realizacji programu “Rodzina 500 plus”
21.03.2016
Ogłoszenie
09.03.2016
o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2016 roku. więcej
 
 
Urząd Gminy w Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80, (017) 745 59 50 fax (017) 2221444 gmina@iwierzyce.pl